मराठी मंडळ कोरिया च्या श्रीगणपतीची प्रतिष्ठापना

मराठी मंडळ कोरिया च्या श्रीगणपतीची प्रतिष्ठापना व महाआरती संपन्न झाली, स्थळ : सेऊल , दक्षिण कोरिया म .म .को च्या सर्व सभासदांना श्रीगणेश चतुर्थीच्या...