दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत २०१५

महाराष्ट्र दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत उपक्रम प्रिय, बंधू आणि भगिनींनो ! आपल्या मराठी मंडळ कोरियाचे ब्रीदवाक्य आहे, एका मेका सहाय्य करू , अवघे धरू सुपंथ....